Publikacje

20130819072414

Litania i poezja

Witold Sadowski, Litania i poezja: Na materiale literatury polskiej od XI do XXI wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011. Pierwsza w nauce polskiej monografia litanii napisana przez literaturoznawcę z wykorzystaniem metod poetyki historycznej i teoretycznej. Książka zawiera zwięzłą rekonstrukcję genezy litanii w kulturach starożytnych. Dogłębnie i wieloaspektowo przedstawia sposób powiązania gatunku z chrześcijańskim obrazem świata. […]

Czytaj dalej
lv-i

Litanic Verse I

Litanic Verse I: Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016. W książce znalazły się studia komparatystyczne dotyczące rozwoju wiersza litanijnego w poezji europejskiej od średniowiecza do modernizmu. Wiersz litanijny jest oparty na różnych środkach składniowych, takich jak wyliczenie, paralelizm, anafora i epifora. Nie stanowi jednak wyłącznie konwencji wersyfikacyjnej, ponieważ popularność […]

Czytaj dalej
lv-ii

Litanic Verse II

Litanic Verse II: Britannia, Germania et Scandinavia (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016). W tomie drugim artykuły koncentrują się na wierszu litanijnym w językach grupy germańskiej. Dotyczą więc przede wszystkim literatur krajów protestanckich (Wielka Brytania, Dania, Niemcy, Norwegia, Szwecja), a także poezji austriackiej.

Czytaj dalej
Kowalska

Litanic Verse III: Francia

Magdalena Kowalska, Litanic Verse III: Francia, Peter Lang, Berlin 2018. Mimo wielu słynnych przykładów „les litanies” w poezji francuskiej, wpływ struktur tej modlitewnej formy na strategie wersyfikacyjne nie został do tej pory wyczerpująco omówiony. Wierszem litanijnym, wywodzącym się (podobnie jak gatunek litanii) ze starożytności, pisane są utwory, w których całości lub części zostały wykorzystane środki […]

Czytaj dalej
Kubas

Litanic Verse IV: Italia

Magdalena Maria Kubas, Litanic Verse IV: Italia, Peter Lang, Berlin 2018. Wiersz litanijny opiera się na różnych środkach składniowych i retorycznych, takich jak wyliczenie, paralelizm, anafora i epifora. Jego włoskich wariantów, ze względu na ich semantyczne i wykonawcze aspekty, nie sposób sprowadzić do konwencji wersyfikacyjnej. W poszczególnych okresach literackich, poczynając od Duecento, odsłaniają się one […]

Czytaj dalej
Sadowski EN

European Litanic Verse: A Different Space-Time

Witold Sadowski, European Litanic Verse: A Different Space-Time, Peter Lang, Warszawa 2018. Piąty tom z serii Litanic Verse dotyczy poetyki europejskiego wiersza litanijnego (struktury gatunkowej, rytmu, figur retorycznych) oraz jego filozofii i kosmologii, szczególnie zaś matrycy czasoprzestrzennej, w ramach której opisywany jest litanijny świat. Książka wykracza więc poza czysto formalną analizę wyliczeń i paralelizmów, szukając […]

Czytaj dalej
EWL

Europejski wiersz litanijny. W innej czasoprzestrzeni

Witold Sadowski, Europejski wiersz litanijny. W innej czasoprzestrzeni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018. Tematem publikacji jest poetyka europejskiego wiersza litanijnego, przedmiotem opisu – problematyka gatunku, rytmu i figur retorycznych oraz wersologia porównawcza, tłem zaś – kulturowa tożsamość Europy. Zagadnienia te są analizowane w ścisłym związku z rekonstrukcją implikowanej kosmologii litanii. Autor dowodzi, że litania powstała […]

Czytaj dalej
20140226164453

Prosodic Memory

 Witold Sadowski, Prosodic Memory: Claudel ― Eliot ― Liebert, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2013, 3(6), 1. Streszczenie Pamięć prozodyjna jest rozpatrywana w tym artykule jako magazyn wszystkich doświadczeń z mową, dźwiękiem i rytmem, który aktywizuje się w trakcie odbioru tekstu językowego. Choć jej zasób gromadzi się w człowieku indywidualnie, to w jego organizacji uczestniczy kultura, dostarczająca […]

Czytaj dalej
Kowalska. Le Plan des litanies

Le plan des litanies poétiques médiévales

Magdalena Kowalska, « Certainement le siècle ains ordenée ». Le plan des litanies poétiques médiévales, „Analele Universităţii din Craiova. Seria Filologie. Limbi şi literaturi romanice”, XIX (2015), 1.

Czytaj dalej