Zespół

20140901174311

Witold Sadowski

Kierownik projektu. Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor prac z zakresu historii i teorii wiersza, historii i teorii gatunków literackich, komparatystyki (relacje między literaturą a sztukami plastycznymi, literaturą a religią). Autor książek: „Tekst graficzny Białoszewskiego” (1999), „Wiersz wolny jako tekst graficzny” (2004), „Litania i poezja. Na materiale literatury polskiej od XI do XXI […]

Czytaj dalej
20140901175804

Magdalena Kowalska

Odpowiada za literaturę francuską. Asystent w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskała w Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka książki „Prowansja w pismach polskich romantyków” (2015) oraz innych prac z zakresu historii literatury romantyzmu, związków literackich polsko-francuskich i polsko-greckich. https://independent.academia.edu/MagdalenaKowalska5

Czytaj dalej
20140901180647

Magdalena Maria Kubas

Odpowiada za literaturę włoską. Asystent w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z zakresu literatury, historii języka i filologii włoskiej uzyskała w Università per Stranieri di Siena. Autorka prac z zakresu historii XX-wiecznej literatury włoskiej, komparatystyki (temat szaleństwa w poezji kobiecej, relacje pomiędzy poezją i muzyką). Zasiada w kolegium redakcyjnym „Quaderni del ‘900„.

Czytaj dalej
20141113195652

Elżbieta Chrulska

Odpowiada za literaturę łacińską. Doktorantka w Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka filologii klasycznej i filologii polskiej. Autorka prac z zakresu literatury łacińskiej, literatury polskiej, teatrologii, komparatystyki (relacje między literaturą a sztukami plastycznymi).

Czytaj dalej
20141113200352

Joanna Cymbrykiewicz

Współodpowiada za literatury duńską i norweską. Adiunkt w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka prac z zakresu skandynawistyki. Autorka książki „Motyw śmierci we współczesnej poezji duńskiej” (2008).

Czytaj dalej
20150103093135

Anna Czarnowus

Odpowiada za średniowieczną literaturę angielską do XIV wieku. Adiunkt w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka prac z zakresu średniowiecznej literatury angielskiej. Autorka książek: „Inscription on the Body. Monstrous Children in Middle English Literature” (2009) i „Fantasies of the Other’s Body in Middle English Oriental Romance” (2013). Redaktorka książki: „Traverser les […]

Czytaj dalej
Dudek

Katarzyna Dudek

Odpowiada za literaturę angielską epoki wiktoriańskiej i modernizmu. Doktorantka w Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka filologii angielskiej i filozofii.

Czytaj dalej
20141113202657

Ágnes Feketéné Czövek

Odpowiada za literaturę węgierską. Doktorat nauk humanistycznych uzyskała w Uniwersytecie Debreczyńskim na Węgrzech. Autorka prac z zakresu polskiej, rosyjskiej i węgierskiej literatury religijnej, komparatystyki.

Czytaj dalej
Fijałkowski

Michał Fijałkowski

Odpowiada za średniowieczną literaturę niemiecką. Doktorat nauk humanistycznych uzyskał w Uniwersytecie Warszawskim.

Czytaj dalej
20141113211014

Jacek Głażewski

Odpowiada za literaturę rosyjską. Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor prac z zakresu: literatury staropolskiej, komparatystyki, historii masonerii, historii myśli politycznej. Autor książek: „W żywiole tekstu. «Dworzanki» Jana Gawińskiego – próba lektury i interpretacji” (2009), „Wariacje z powtórzeniami. Studia porównawcze z dziejów piśmiennictwa polskiego XVII wieku” (2013). Redaktor książek: „Żart, inność, zbawienie. Studia […]

Czytaj dalej