Litanic Verse III: Francia

Magdalena Kowalska, Litanic Verse III: Francia, Peter Lang, Berlin 2018.

Mimo wielu słynnych przykładów „les litanies” w poezji francuskiej, wpływ struktur tej modlitewnej formy na strategie wersyfikacyjne nie został do tej pory wyczerpująco omówiony. Wierszem litanijnym, wywodzącym się (podobnie jak gatunek litanii) ze starożytności, pisane są utwory, w których całości lub części zostały wykorzystane środki stylistyczne przesądzające o charakterystycznych cechach litanii: wyliczenie, paralelizm, anafora i epifora. Trzeci tom serii opisuje rozwój wiersza litanijnego od poezji trubadurów i starofrancuskiego wiersza religijnego do czasów poprzedzających II wojnę światową. Bogaty i wieloaspektowy materiał prezentowany jest w porządku chronologicznym w relacji do innych gatunków literackich.