European Litanic Verse: A Different Space-Time

Witold Sadowski, European Litanic Verse: A Different Space-Time, Peter Lang, Warszawa 2018.

Piąty tom z serii Litanic Verse dotyczy poetyki europejskiego wiersza litanijnego (struktury gatunkowej, rytmu, figur retorycznych) oraz jego filozofii i kosmologii, szczególnie zaś matrycy czasoprzestrzennej, w ramach której opisywany jest litanijny świat. Książka wykracza więc poza czysto formalną analizę wyliczeń i paralelizmów, szukając ich podłoża w procesach kulturowych o charakterze historycznoreligijnym i historycznoliterackim. Autor prowadzi Czytelnika tropem genezy i metamorfoz wiersza litanijnego od poezji staroegipskiej, biblijnej, syryjskiej i greckiej, przez twórczość w języku łacińskim, aż do literatur nowożytnej Europy (szczególnie w językach francuskim, włoskim i angielskim, także niemieckim oraz w językach słowiańskich, iberyjskich czy skandynawskich).

Więcej o książce na stronie Wydawnictwa.

Publikacja jest dostępna także po polsku.