Inger Christensen’s Det as Litanic Verse

Joanna Cymbrykiewicz, Aldona Zańko, „That’s (not) it”. Inger Christensen’s Det as Litanic Verse, „European Journal of Skandinavian Studies”, 49 (2019), nr 2.

Tomik Det Ingera Christensena należy do najsłynniejszych i najwybitniejszych dzieł współczesnej literatury duńskiej. Jego złożone i wyszukane forma i treść były już przedmiotem niezliczonych badań i analiz, żadne z tych studiów nie dotyczyło jednak jego cech litanijnych. W oparciu o aparat badawczy zaproponowany przez Witolda Sadowskiego, staramy się ukazać, że dzieło Christensena pod względem formy i gatunkowego obrazu świata może być rozpatrywane w kategoriach wiersza litanijnego. Jak wynika z naszych badań, z litanijnych komponentów w Det szczególnie obecny jest gen polionimiczny, przekładający się na powtarzalne struktury i wyliczenia oraz postawę pokory podmiotu lirycznego w obliczu wielkości stworzenia.