Zespół

20140901174311

Witold Sadowski

Witold Sadowski, le chef du projet, est professeur agrégé à l’Institut de la Littérature Polonaise, Université de Varsovie. Ses domaines de recherche sont l’historie et la théorie du verse, l’historie et la théorie des genres littéraires et la littérature comparée (la littérature et les autres arts, le discours littéraire et le discours religieux). Il est […]

Plus
20140901175804

Magdalena Kowalska

Magdalena Kowalska – doctorat en Lettres et Sciences Humaines: La Provence dans la production littéraire de romantiques polonais (2013) à l’Université Nicolas Copernic de Toruń (Pologne). Chercheur-chargé de recherche à l’Université de Varsovie (Pologne). Livre : La Provence dans la production littéraire de romantiques polonais (Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK: 2015 — avec le résume en […]

Plus
20140901180647

Magdalena Maria Kubas

Elle a obtenu son Doctorat en Littérature, Philologie et Histoire de la Langue Italienne à l’Università per Stranieri di Siena. Associée à l’équipe de recherche à l’Université de Varsovie, elle étudie la littérature italienne du Moyen Age à nos jours. Elle a publié des articles sur la littérature italienne médiévale et du XXe siècle, littérature […]

Plus
20141113195652

Elżbieta Chrulska

Odpowiada za literaturę łacińską. Doktorantka w Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka filologii klasycznej i filologii polskiej. Autorka prac z zakresu literatury łacińskiej, literatury polskiej, teatrologii, komparatystyki (relacje między literaturą a sztukami plastycznymi).

Plus
20141113200352

Joanna Cymbrykiewicz

Współodpowiada za literatury duńską i norweską. Adiunkt w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka prac z zakresu skandynawistyki. Autorka książki “Motyw śmierci we współczesnej poezji duńskiej” (2008).

Plus
20150103093135

Anna Czarnowus

Odpowiada za średniowieczną literaturę angielską do XIV wieku. Adiunkt w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka prac z zakresu średniowiecznej literatury angielskiej. Autorka książek: “Inscription on the Body. Monstrous Children in Middle English Literature” (2009) i “Fantasies of the Other’s Body in Middle English Oriental Romance” (2013). Redaktorka książki: “Traverser les […]

Plus
Dudek

Katarzyna Dudek

Odpowiada za literaturę angielską epoki wiktoriańskiej i modernizmu. Doktorantka w Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka filologii angielskiej i filozofii.

Plus
20141113202657

Ágnes Feketéné Czövek

Odpowiada za literaturę węgierską. Doktorat nauk humanistycznych uzyskała w Uniwersytecie Debreczyńskim na Węgrzech. Autorka prac z zakresu polskiej, rosyjskiej i węgierskiej literatury religijnej, komparatystyki.

Plus
Fijałkowski

Michał Fijałkowski

Odpowiada za średniowieczną literaturę niemiecką. Doktorat nauk humanistycznych uzyskał w Uniwersytecie Warszawskim.

Plus
20141113211014

Jacek Głażewski

Odpowiada za literaturę rosyjską. Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor prac z zakresu: literatury staropolskiej, komparatystyki, historii masonerii, historii myśli politycznej. Autor książek: “W żywiole tekstu. «Dworzanki» Jana Gawińskiego – próba lektury i interpretacji” (2009), “Wariacje z powtórzeniami. Studia porównawcze z dziejów piśmiennictwa polskiego XVII wieku” (2013). Redaktor książek: “Żart, inność, zbawienie. Studia […]

Plus