Praca: archiwum

20131129132816

Konkurs na sekretarza naukowego

Kierownik projektu “Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy” ogłasza konkurs na sekretarza naukowego projektu. Warunki konkursu Do konkursu mogą przystąpić studenci studiów magisterskich filologii polskiej, mieszkający w Warszawie lub jej okolicach. Wymagania stawiane kandydatom ― temat pracy magisterskiej związany z problematyką projektu; ― aktywność w studenckim ruchu naukowym, poświadczona wystąpieniami na konferencjach studenckich oraz pracą […]

Plus
20130705110242

Tabela modułów językowych

Literatura europejska została podzielona na moduły. Kandydaci ubiegający się o pracę w projekcie mogą zaproponować do zbadania wiersz litanijny w zakresie jednego lub większej liczby modułów. Do każdego modułu przypisany jest jeden język. Moduły, przy których nie określono zakresu czasowego, obejmują wiersz litanijny od średniowiecza do lat 30-tych XX wieku. Moduły z łaciną to okres […]

Plus
20130819064950

Praca w projekcie

Do którego konkursu przystąpić? Tu można znaleźć więcej informacji. Zespół powoływany jest na podstawie konkursu. Osoby zainteresowane pracą w projekcie powinny przeczytać dwa ogłoszenia konkursowe, które znajdują się w zakładce Praca: ― Ogłoszenie konkursu na dwa etaty asystenta naukowego; ― Ogłoszenie konkursu na realizację zadań badawczych. Warto też zapoznać się Ogólnym harmonogramem projektu. O przewidywanych wynagrodzeniach można […]

Plus
20130819065412

Ogólny harmonogram projektu

Kandydaci ubiegający się o pracę w projekcie, powinni wziąć pod uwagę podane niżej punkty harmonogramu wraz z datami, które będą traktowane jako nieprzekraczalne. Nie jest to pełen harmonogram realizacji projektu, a jedynie punkty dotyczące kandydatów oraz dla nich istotne. Celem całego zespołu jest opracowanie równoległych historii wiersza litanijnego w różnych regionach Europy od średniowiecza do […]

Plus
20130705110457

Wynagrodzenia i przywileje

Narodowe Centrum Nauki zatwierdziło projekt z odrębnym, ściśle określonym budżetem wynagrodzeń dla pracowników, który powinien zostać w całości zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem. Budżet ten powinien zostać w całości zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem. Ponieważ jednak w świetle obowiązujących przepisów sposób obliczania wynagrodzeń w sektorze budżetowym zależy od danych indywidualnych, dlatego w tym miejscu można podać jedynie […]

Plus
20131105203127

Formularze do pobrania

W obu konkursach ogłoszonych w projekcie wymagana jest nieco inna lista dokumentów. Tutaj można pobrać niezbędne formularze. Konkurs na stanowiska asystenta Pełna lista dokumentów wymaganych od kandydatów w konkursie na stanowiska asystenta składa się z ośmiu punktów i znajduje się w Ogłoszeniu konkursowym nr 1. Z tej listy następujące dwa dokumenty należy złożyć w postaci […]

Plus
20141103182936

Konkurs dodatkowy: Wiersz litanijny w Szwecji

Kierownik projektu “Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy” ogłasza konkurs na realizację zadania badawczego: Historia wiersza litanijnego w literaturze języka szwedzkiego od średniowiecza do lat 30-tych XX wieku. Osoba wyłoniona w konkursie będzie proszona o przedstawienie do 30 czerwca 2015 roku artykułu naukowego na powyższy temat. Wymagana objętość tekstu: od 45 do 60 tys. znaków. […]

Plus
20131030163203

Wyniki konkursów

Zostały rozstrzygnięte dwa konkursy. W konkursie o pracę na etatach asystenta wyłonione zostały 2 osoby. W konkursie na realizację zadań badawczych wyłonionych zostało 18 osób. Członkami zespołu na etatach asystenta zostały: dr Magdalena Kowalska Wcześniejsza afiliacja: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Zadania w projekcie: Historia wiersza litanijnego w literaturze języka francuskiego dr Magdalena Maria […]

Plus
20140117095657

Konkurs na realizację zadań badawczych

Kierownik projektu “Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy” ogłasza konkurs na realizację zadań badawczych. Warunki konkursu Do konkursu mogą przystąpić kandydaci ze stopniem doktora nauk humanistycznych, nauk teologicznych lub sztuk muzycznych. Do konkursu mogą również przystąpić doktoranci, którzy przygotowują rozprawę doktorską z zakresu nauk humanistycznych, nauk teologicznych lub sztuk muzycznych. Do konkursu nie mogą przystąpić […]

Plus
20131105205720

Konkurs na dwa etaty asystenta

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta naukowego na czas określony w Instytucie Literatury Polskiej w Pracowni Poetyki Wiersza w ramach projektu “Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy”. Warunki konkursu Do konkursu mogą przystąpić kandydaci ze stopniem doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa lub językoznawstwa. W wypadku osób, które uzyskały […]

Plus