Letanía y poesía en el „Cancionero de Baena”

Marta Piłat Zuzankiewicz, Letanía y poesía en el Cancionero de Baena: el caso de Alfonso Álvarez de Villasandino, „Revista de Filología Románica” 36 (2019).

Duża część utworów Alfonsa Álvareza de Villasandina, składających się na Cancionero de Baena, jest inspirowana tradycją religijną. Poeta nie tylko podejmuje w nich religijne tematy, popisując się znajomością Biblii, ale czyni także użytek z formuł zaczerpniętych z modlitw liturgicznych, takich jak hymny czy litanie. Celem artykułu jest przeanalizowanie jego religijnych, miłosnych, pochwalnych i lamentacyjnych cantigas i decires w celu scharakteryzowania wyróżników wiersza litanijnego w rozumieniu Witolda Sadowskiego oraz ustalenia roli, jaką odgrywają w ramach kompozycji poetyckiej.