La estructura de chairetismo y polionimia

Marta Piłat-Zuzankiewicz, La estructura de chairetismo y polionimia en la tradición litúrgica y paralitúrgica mariana y sus huellas en la literatura religiosa hispana (siglos VII-XVII), „’Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones” 23 (2018).

Artykuł przedstawia historyczną panoramę kompozycji maryjnych, łączących chairetyzmy ze schematem polionimicznym, a więc powtarzalne pozdrowienie χαῖρε z licznymi symbolicznymi określeniami Bogurodzicy. Przywołane zostają najstarsze dzieła, noszące cechy tej struktury, spośród hymnów, homilii i modlitw rytu wschodniego i zachodniego, by następnie ocenić ich wpływ na hiszpańską literaturę religijną. Analiza skupia się zarówno na ewolucji samego modelu kompozycyjnego, ukazywanego w jego różnych wariantach, jak i na sposobach wykorzystywania go przez Kościół w celebracjach liturgicznych i paraliturgicznych na przestrzeni wieków.

Wolny dostęp do artykułu na stronie internetowej czasopisma.